Kapat
Bilişim Nedir? Bilişimin Hayatımızdaki Önemi Nedir?
Teknoloji 0

Bilişim Nedir? Bilişimin Hayatımızdaki Önemi Nedir?

Günümüzde oldukça yaygın olan bilişim nedir? Bilişim terimi, insanların, kuruluşların ve toplumun yararı için araştırılması, tasarlanması ve geliştirilmesi anlamına gelir. Bilişim, bilgi sistemlerinin tasarımının ve kullanımının insana yöbelik boyutunu inceler.

Bilişim Nedir? Bilişimin Hayatımızdaki Önemi Nedir?

Bilişim, verileri ve bilgileri insanların her an ulaşabileceği bilgiye dönüştürür. Bilgisayarın insan kullanımı için oldukça elverişli olması insanların teknolojiyi en verimli şekilde kullanmasını sağlar. Bilişim kısaca bilgi işleme bilimi anlamına gelir. Bu alan, sürecin otomatik bir hal alması için bilgi teknolojisinin katkısıyla verilerin toplanması, depolanması gibi birçok ayrıntı ile ilgilidir. Veriyi bigiden ayıran kısımda budur.

Bilişimin Önemi Nedir?

İnternetin ve yönetim bilgi sistemlerinin günümüzde oldukça gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte, çoğu işletme ulusallaşmayı başardı. Bunun sonucunda ortaya çıkan rekabet ortamı şirketlerin daha fazla atılım yapmasına olanak sağladı.

  • İletişim Kolaylaştırılması: Bir şirketin başarılı olabilmesi için etkili bir iletişim son derece önemlidir. Giderek daha bağlantılı ve dağınıklaşan iş ortamında, çalışanları işe almak, onları elde tutmak için imkanlar sunmak ve güçlendirmek için sürekli ve sağlam bir iletişim gereklidir. Bilgi teknolojisinin önemli avantajlarından birisi de hem dahili hem de harici iletişimi düzenli bir şekilde sağlamasıdır.
  • Stratejik Düşünmeyi Kolaylaştırması: Bilişim, stratejik düşünme ve bilgi transferini kolaylaştırarak şirketin pazardaki rakiplerinin önüne geçmesini sağlar. Sosyal ağlara ve abonelik veritabanlarına erişmek ve bunlardan yararlanmak için bilişim önemli bir ayrıcalık oluşturmaktadır.
  • Değerli Bilgilerin Korunması: Bilişimin diğer önemli bir özelliği ise bilgi yönetimidir yani bilginin kolay bir şekilde depolanması, korunması ve bakımı demektir. Bilgi yönetimi, bir işletme için önemli olan bilgilerin iyi bir şekilde depolanıp korunması için oldukça önemlidir. Bilgi teknolojileri, şirketlere bilgileri daha sonra kullanmak için depolamanın yanı sıra yetkisiz kişilerden korumak için de olanak sağlar.
  • Maliyetin Düşürülmesi: İlk uygulandığında pahalı gibi algılansa da uzun vade de bakıldığı zaman şirkete katacağı faydalardan sonra maliyetinin bir önemi kalmıyor. Örneğin çevrimiçi eğitim programlarının yapılması hem zaman tasarrufu hem de dış maliyetleri azaltmak konusunda şirkete oldukça faydalı şeyler katacaktır.

Ceren {Ceren}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir